20
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(22:39 ngày 02-10-2022)

  (Bảo Lộc,Đasiat,Ia Grai 2,Xỏong Con,Đắk Lô,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 2,Ngòi Xan 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Suối Sập 3,Tà Làng,Sông Lô 6,Sông Chảy 5,Nho Quế 2,Hòa Bình,Quảng Tín,Chiềng Muôn,Đăk Ter 1,Nậm Công 3,Đắk Nông 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chư Prông,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Nậm Pia,Đak Psi 2B,Ia Grai 1,Nậm Mu,Ia H'Rung,Ia Púch 3,Minh Lương,Khao Mang Thượng,Tà Niết,Nậm Cắt,Sông Lô 4,Suối Mu,Đăk Rung,Lao Chải,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(22:39 ngày 02-10-2022)

  Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,A Vương,Sông Bung 2),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4,Sê San 4A,An Khê,Sê San 3A),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Hà Tĩnh(Hố Hô),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:39 ngày 02-10-2022)

  Đô Lương-Lam(BĐ1),Nam Đàn-Lam(BĐ1),Con Cuông-Cả(BĐ1),Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Mộc Hóa-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Ngòi Hút-Ngòi Nhù(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Mường Xén-Cả(BĐ1),Chợ Tràng-Cả(BĐ1),Dừa-Lam(BĐ2),Yến Thượng-Lam(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Dầu Tiếng-Sài Gòn(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(22:39 ngày 02-10-2022)

  Thanh Hóa(2), Quảng Bình(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(22:39 ngày 02-10-2022)

  Mưa lớn(105.56125,19.285432)
  Lũ quét(104.090198,19.400608)
  Động đất(104.73,20.812)

 • Hồ vượt mức(22:11 ngày 02-10-2022)

  (Bảo Lộc,Đasiat,Đắk Lô,Đăk Srông 2,Ngòi Xan 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Ia Grai 2,Xỏong Con,Suối Sập 3,Tà Làng,Sông Lô 6,Minh Lượng Thượng,Sông Chảy 5,Nho Quế 2,Hòa Bình,Đăk Ter 1,Nậm Công 3,Quảng Tín,Đắk Nông 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chiềng Muôn,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Chư Prông,Ia Grai 1,Nậm Mu,Ia H'Rung,Đak Psi 2B,Nậm Pia,Ia Púch 3,Minh Lương,Khao Mang Thượng,Tà Niết,Nậm Cắt,Sông Lô 4,Suối Mu,Đăk Rung,Lao Chải,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(22:11 ngày 02-10-2022)

  Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,A Vương,Sông Bung 2),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4,Sê San 4A,An Khê,Sê San 3A),Hà Tĩnh(Hố Hô),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:11 ngày 02-10-2022)

  Đô Lương-Lam(BĐ1),Nam Đàn-Lam(BĐ1),Con Cuông-Cả(BĐ1),Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Mộc Hóa-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Ngòi Hút-Ngòi Nhù(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Mường Xén-Cả(BĐ1),Dừa-Lam(BĐ2),Yến Thượng-Lam(BĐ2),Chợ Tràng-Cả(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Dầu Tiếng-Sài Gòn(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(22:11 ngày 02-10-2022)

  Thanh Hóa(2), Quảng Bình(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(22:11 ngày 02-10-2022)

  Mưa lớn(105.56125,19.285432)
  Lũ quét(104.090198,19.400608)
  Động đất(104.73,20.812)

 • Hồ vượt mức(21:41 ngày 02-10-2022)

  (Bảo Lộc,Đasiat,Đắk Lô,Đăk Srông 2,Tà Làng,Ngòi Xan 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Sông Chảy 5,Nho Quế 2,Hòa Bình,Ia Grai 2,Đăk Ter 1,Nậm Công 3,Xỏong Con,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Sông Lô 6,Chiềng Muôn,Suối Sập 3,Chư Prông,Minh Lượng Thượng,Ia Grai 1,Nậm Mu,Ia H'Rung,Quảng Tín,Đắk Nông 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đak Psi 2B,Nậm Pia,Ia Púch 3,Minh Lương,Khao Mang Thượng,Tà Niết,Nậm Cắt,Sông Lô 4,Suối Mu,Đăk Rung,Lao Chải,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(21:41 ngày 02-10-2022)

  Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,A Vương,Sông Bung 2),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Gia Lai(Sê San 4,Sê San 4A,An Khê,Sê San 3A),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Hà Tĩnh(Hố Hô),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(21:41 ngày 02-10-2022)

  Đô Lương-Lam(BĐ1),Nam Đàn-Lam(BĐ1),Con Cuông-Cả(BĐ1),Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Mộc Hóa-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Ngòi Hút-Ngòi Nhù(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Mường Xén-Cả(BĐ1),Dừa-Lam(BĐ2),Yến Thượng-Lam(BĐ2),Chợ Tràng-Cả(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Dầu Tiếng-Sài Gòn(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(21:41 ngày 02-10-2022)

  Thanh Hóa(2), Quảng Bình(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(21:41 ngày 02-10-2022)

  Lũ quét(104.090198,19.400608)
  Động đất(104.73,20.812)

 • Hồ vượt mức(21:08 ngày 02-10-2022)

  (Ngòi Xan 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Bảo Lộc,Đasiat,Đắk Lô,Đăk Srông 2,Đăk Ter 1,Nậm Công 3,Xỏong Con,Tà Làng,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Chư Prông,Sông Chảy 5,Nho Quế 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Chiềng Muôn,Ia Grai 1,Nậm Mu,Ia H'Rung,Ia Grai 2,Sông Lô 6,Quảng Tín,Đắk Nông 2,Đak Psi 2B,Nậm Pia,Ia Púch 3,Minh Lương,Khao Mang Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Nậm Cắt,Sông Lô 4,Suối Mu,Đăk Rung,Lao Chải,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(21:08 ngày 02-10-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,A Vương,Sông Bung 2),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Gia Lai(Sê San 4,Sê San 4A,An Khê,Sê San 3A),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Hà Tĩnh(Hố Hô),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(21:08 ngày 02-10-2022)

  Đô Lương-Lam(BĐ1),Nam Đàn-Lam(BĐ1),Con Cuông-Cả(BĐ1),Cần Đăng-Bến Đá(BĐ1),Mộc Hóa-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Ngòi Hút-Ngòi Nhù(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Mường Xén-Cả(BĐ1),Dừa-Lam(BĐ2),Yến Thượng-Lam(BĐ2),Chợ Tràng-Cả(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Dầu Tiếng-Sài Gòn(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(21:08 ngày 02-10-2022)

  Thanh Hóa(2), Quảng Bình(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(21:08 ngày 02-10-2022)

  Lũ quét(104.090198,19.400608)
  Động đất(104.73,20.812)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin