12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(12:12 ngày 29-05-2023)

  (Đăk Srông 2A,Nậm Mu,Đăk Srông 2,Đasiat,Đắk Lô,Suối Mu,Xím Vàng,Nậm Tha 5,Xỏong Con,Đak Psi 2B,Nậm Bôn,Sông Lô 6,Nậm Be,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Nậm Đông 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Púch 3,Chiềng Muôn,Ia H'Rung,Chư Prông,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(12:12 ngày 29-05-2023)

  Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(12:12 ngày 29-05-2023)

  Thanh Bình-Cam Ly(BĐ2)

 • Hồ vượt mức(11:43 ngày 29-05-2023)

  (Đăk Srông 2A,Nậm Mu,Đăk Srông 2,Đasiat,Đắk Lô,Nậm Tha 5,Suối Mu,Xím Vàng,Xỏong Con,Đak Psi 2B,Nậm Bôn,Sông Lô 6,Nậm Be,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Nậm Đông 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Púch 3,Chiềng Muôn,Ia H'Rung,Chư Prông,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(11:43 ngày 29-05-2023)

  Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(11:43 ngày 29-05-2023)

  Thanh Bình-Cam Ly(BĐ2)

 • Hồ vượt mức(11:14 ngày 29-05-2023)

  (Nậm Mu,Đăk Srông 2A,Đăk Srông 2,Đasiat,Đắk Lô,Nậm Tha 5,Nậm Bôn,Suối Mu,Xím Vàng,Xỏong Con,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Đông 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Púch 3,Chiềng Muôn,Ia H'Rung,Chư Prông,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(11:14 ngày 29-05-2023)

  Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(11:14 ngày 29-05-2023)

  Thanh Bình-Cam Ly(BĐ2)

 • Hồ vượt mức(10:44 ngày 29-05-2023)

  (Nậm Mu,Đăk Srông 2A,Đăk Srông 2,Nậm Tha 5,Đasiat,Đắk Lô,Nậm Bôn,Xím Vàng,Xỏong Con,Đak Psi 2B,Suối Mu,Khao Mang Thượng,Nậm Be,Sông Lô 6,Nậm Đông 3,Ia Muer,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Púch 3,Chiềng Muôn,Ia H'Rung,Chư Prông,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(10:44 ngày 29-05-2023)

  Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 2,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(10:44 ngày 29-05-2023)

  Thanh Bình-Cam Ly(BĐ2)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin