12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(22:41 ngày 24-02-2024)

  Lào Cai(Khao Mang Thượng,Ia H'Rung,Chiềng Muôn,Nậm Be,Nậm Mu,Đắk Lô,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đasiat,Ia Púch 3,Ia Muer,Sông Lô 6,Nậm Tha 5,Bảo Lộc,Chư Prông,Đak Psi 2B,Xỏong Con,Nậm Bôn,Tà Làng,Xím Vàng,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Nậm Đông 3,Suối Mu,Hòa Bình,Ia Grai 1,Phố Cũ)

 • Hồ đang xả(22:41 ngày 24-02-2024)

  (Nà Lơi,Tiên Thành,Đăk Mi 2,Nậm Mức,Nậm Công 3,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Huổi Vang,Nậm Chim 2,Sông Lô 4,Nà Tẩu,Khuổi Luông,Nậm Mu,Hồ Bốn,Bạch Đằng,Đăk Psi 5,Suối Sập 3,Pờ Hồ,Ngòi Xan 2,Vĩnh Sơn C,Hồ chứa La Hiêng 2,Vĩnh Sơn 5,Bản Hồ,Đăk Pô Ne,Đại Nga,Tà Lơi 2,Thoong Gót,Vĩnh Sơn B,Đăk Mi 4,Nậm Sọi,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Tà Lơi 3,Sùng Vui,Nậm Pung,Đăk Pô Cô,Tà lơi 3,Vạn Hồ,Ia Đrăng 1,Cốc Đàm,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Nậm Cắn 2,Đắk Nông 2,Đồng Nai 1,Sông Lô 8A,Đakđrinh,Nậm Bon,A Lưới,Định Cư,Mường Kim,H’Mun,Suối Trát,Lao Chải,Srêpốk 3,Đắk Bla 1,Nậm Nhùn 1,Mường Bang,Pa Ke,Mường Khương,Sông Lô 8B,Sông Giang 2,Đăk Srông 3B,ĐăkR’Tih (bậc trên),Ia Puch 3,Đa dâng,Bắc Bình,Ayun Thượng 1A,Nậm Mạ 1,Trung Hồ,Suối Chăn 2,Đăk Lây,Sông Tranh 2,Đa Siat,Đak Pi Hao 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Ia Đrăng 2,Za Hung,Đăk Pring,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Quảng Trị(Quảng Trị),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:41 ngày 24-02-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(22:11 ngày 24-02-2024)

  Lào Cai(Ia H'Rung,Đắk Lô,Khao Mang Thượng,Nậm Mu,Đasiat,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chiềng Muôn,Ia Púch 3,Sông Lô 6,Chư Prông,Ia Muer,Xỏong Con,Nậm Bôn,Đak Psi 2B,Nậm Tha 5,Bảo Lộc,Tà Làng,Xím Vàng,Nậm Be,Lao Chải,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Nậm Đông 3,Suối Mu,Hòa Bình,Ia Grai 1,Phố Cũ)

 • Hồ đang xả(22:11 ngày 24-02-2024)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh),(Tiên Thành,Nậm Mức,Nậm Công 3,Nậm Chim 2,Huổi Vang,Đăk Mi 2,Hồ Bốn,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Bạch Đằng,Khuổi Luông,Nậm Mu,Đăk Psi 5,Pờ Hồ,Vĩnh Sơn C,Suối Sập 3,Ngòi Xan 2,Hồ chứa La Hiêng 2,Bản Hồ,Nà Tẩu,Vĩnh Sơn 5,Đăk Pô Ne,Đại Nga,Tà Lơi 2,Sông Lô 4,Thoong Gót,Vĩnh Sơn B,Đăk Mi 4,Tà Lơi 3,Sùng Vui,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Nậm Sọi,Ia Đrăng 1,Vạn Hồ,Tà lơi 3,Cốc Đàm,Tà Cọ,Nậm Cắn 2,Đắk Nông 2,Nậm Pung,Đăk Pô Cô,Đăk Rung 1,Đakđrinh,A Lưới,Định Cư,Suối Trát,Lao Chải,Sông Lô 8A,Đồng Nai 1,Mường Kim,H’Mun,Srêpốk 3,Nậm Nhùn 1,Đắk Bla 1,Mường Bang,Pa Ke,Mường Khương,Sông Lô 8B,Sông Giang 2,Đăk Srông 3B,ĐăkR’Tih (bậc trên),Ia Puch 3,Đa dâng,Bắc Bình,Ayun Thượng 1A,Nậm Mạ 1,Trung Hồ,Suối Chăn 2,Đăk Lây,Sông Tranh 2,Đa Siat,Đak Pi Hao 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Ia Đrăng 2,Za Hung,Đăk Pring,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Quảng Trị(Quảng Trị),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:11 ngày 24-02-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(21:40 ngày 24-02-2024)

  Lào Cai(Ia H'Rung,Khao Mang Thượng,Đắk Lô,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đasiat,Ia Púch 3,Chiềng Muôn,Chư Prông,Xỏong Con,Nậm Bôn,Đak Psi 2B,Xím Vàng,Tà Làng,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Tha 5,Bảo Lộc,Sông Lô 6,Lao Chải,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Nậm Đông 3,Suối Mu,Hòa Bình,Ia Grai 1,Phố Cũ)

 • Hồ đang xả(21:40 ngày 24-02-2024)

  (Tiên Thành,Nậm Công 3,Nậm Chim 2,Đăk Mi 2,Nậm Mức,Huổi Vang,Hồ Bốn,Khuổi Luông,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Vĩnh Sơn C,Đăk Psi 5,Pờ Hồ,Suối Sập 3,Bạch Đằng,Ngòi Xan 2,Hồ chứa La Hiêng 2,Nà Tẩu,Vĩnh Sơn 5,Bản Hồ,Nậm Mu,Đăk Pô Ne,Đại Nga,Tà Lơi 2,Vĩnh Sơn B,Thoong Gót,Đăk Mi 4,Sông Lô 4,Tà Lơi 3,Sùng Vui,Nậm Sọi,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Ia Đrăng 1,Tà lơi 3,Tà Cọ,Nậm Cắn 2,Đắk Nông 2,Vạn Hồ,Đăk Rung 1,Đakđrinh,Cốc Đàm,Nậm Pung,A Lưới,Định Cư,Đăk Pô Cô,Lao Chải,Suối Trát,Sông Lô 8A,Mường Kim,Đồng Nai 1,Srêpốk 3,H’Mun,Nậm Nhùn 1,Đắk Bla 1,Mường Bang,Pa Ke,Mường Khương,Sông Lô 8B,Sông Giang 2,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Srông 3B,Ia Puch 3,Đa dâng,Bắc Bình,Ayun Thượng 1A,Nậm Mạ 1,Trung Hồ,Suối Chăn 2,Đăk Lây,Sông Tranh 2,Đa Siat,Đak Pi Hao 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Ia Đrăng 2,Za Hung,Đăk Pring,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Hàm Thuận,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đại Ninh),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Quảng Trị(Quảng Trị),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(21:40 ngày 24-02-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(21:11 ngày 24-02-2024)

  Lào Cai(Ia H'Rung,Khao Mang Thượng,Đắk Lô,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đasiat,Ia Púch 3,Chiềng Muôn,Chư Prông,Xỏong Con,Nậm Bôn,Đak Psi 2B,Tà Làng,Xím Vàng,Sông Lô 6,Lao Chải,Nậm Be,Đăk Srông 2A,Ia Muer,Nậm Tha 5,Minh Lượng Thượng,Nậm Đông 3,Bảo Lộc,Suối Mu,Hòa Bình,Ia Grai 1,Phố Cũ)

 • Hồ đang xả(21:11 ngày 24-02-2024)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh),(Nậm Công 3,Nậm Chim 2,Tiên Thành,Huổi Vang,Đăk Mi 2,Hồ Bốn,Khuổi Luông,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Đăk Psi 5,Pờ Hồ,Suối Sập 3,Nậm Mức,Ngòi Xan 2,Bạch Đằng,Hồ chứa La Hiêng 2,Bản Hồ,Nậm Mu,Đăk Pô Ne,Đại Nga,Vĩnh Sơn 5,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Thoong Gót,Đăk Mi 4,Sông Lô 4,Tà Lơi 3,Nà Tẩu,Sùng Vui,Tà Lơi 2,Sông Chừng (sông con 2),Nậm Cắn 2,Đắk Nông 2,Vạn Hồ,Đakđrinh,Đăk Pô Cô,Nậm Sọi,Lao Chải,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Suối Trát,Tà lơi 3,Sông Lô 8A,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Ia Đrăng 1,Mường Kim,Cốc Đàm,Nậm Pung,A Lưới,Đồng Nai 1,H’Mun,Định Cư,Srêpốk 3,Nậm Nhùn 1,Mường Bang,Đắk Bla 1,Pa Ke,Mường Khương,Sông Lô 8B,Sông Giang 2,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Srông 3B,Ia Puch 3,Đa dâng,Bắc Bình,Ayun Thượng 1A,Nậm Mạ 1,Trung Hồ,Suối Chăn 2,Đăk Lây,Sông Tranh 2,Đa Siat,Đak Pi Hao 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Ia Đrăng 2,Za Hung,Đăk Pring,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4,Srepok 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(21:11 ngày 24-02-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin