13
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(21:55 ngày 28-06-2022)

  (Nậm Sì Lường 1,Đăk Ter 1,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Đa Dâng 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Nậm Bụm 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đăk Rung,Xỏong Con,Nậm Cắt,Quảng Tín,ĐakSrông3A,Nậm Đông 3,Nậm Bôn,Nậm Be,Sông Giang 2,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Nậm Toóng,Đăk Ru,Pờ Hồ,Nậm Bụm 1,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(21:55 ngày 28-06-2022)

  Thanh Hóa(Trung Sơn),Hoà Bình(Hoà Bình),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(21:55 ngày 28-06-2022)

  Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán(105.158958,8.793293)
  Lốc(104.819054,8.870442)
  Áp thấp nhiệt đới(116.8,15.9)

 • Hồ vượt mức(21:25 ngày 28-06-2022)

  (Nậm Sì Lường 1,Đăk Ter 1,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Đa Dâng 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Nậm Bụm 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đăk Rung,Xỏong Con,Nậm Cắt,Quảng Tín,ĐakSrông3A,Nậm Đông 3,Nậm Bôn,Nậm Be,Sông Giang 2,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Nậm Toóng,Đăk Ru,Pờ Hồ,Nậm Bụm 1,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(21:25 ngày 28-06-2022)

  Thanh Hóa(Trung Sơn),Hoà Bình(Hoà Bình),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(21:25 ngày 28-06-2022)

  Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán(105.158958,8.793293)
  Lốc(104.819054,8.870442)
  Áp thấp nhiệt đới(116.8,15.9)

 • Hồ vượt mức(20:54 ngày 28-06-2022)

  (Đăk Ter 1,Nậm Sì Lường 1,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Đa Dâng 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Nậm Bụm 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đăk Rung,Xỏong Con,Nậm Cắt,Quảng Tín,ĐakSrông3A,Nậm Đông 3,Nậm Bôn,Nậm Be,Sông Giang 2,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Nậm Toóng,Đăk Ru,Pờ Hồ,Nậm Bụm 1,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(20:54 ngày 28-06-2022)

  Thanh Hóa(Trung Sơn),Hoà Bình(Hoà Bình),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(20:54 ngày 28-06-2022)

  Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán(105.158958,8.793293)
  Lốc(104.819054,8.870442)
  Áp thấp nhiệt đới(116.8,15.9)

 • Hồ vượt mức(20:24 ngày 28-06-2022)

  (Đăk Ter 1,Nậm Sì Lường 1,Bảo Lộc,Khao Mang Thượng,Đa Dâng 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Nậm Bụm 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Đăk Rung,Xỏong Con,Nậm Cắt,Quảng Tín,ĐakSrông3A,Nậm Đông 3,Nậm Bôn,Nậm Be,Sông Giang 2,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Nậm Toóng,Đăk Ru,Pờ Hồ,Nậm Bụm 1,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(20:24 ngày 28-06-2022)

  Thanh Hóa(Trung Sơn),Hoà Bình(Hoà Bình),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(20:24 ngày 28-06-2022)

  Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán(105.158958,8.793293)
  Lốc(104.819054,8.870442)
  Áp thấp nhiệt đới(116.8,15.9)

 • Vùng áp thấp trên Biển Đông (20:15 ngày 28-06-2022)

  Vùng áp thấp trên Biển Đông xuất hiện tại Biển Đông

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin