12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(12:42 ngày 22-04-2024)

  (Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Bảo Lộc,Đak Psi 2B,Xỏong Con,Lao Chải,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Ia Muer,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Đông 3,Minh Lượng Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Khao Mang Thượng,Phố Cũ,Hòa Bình,Suối Mu,Chiềng Muôn,Nậm Be,Sông Lô 6,Nậm Mu,Tà Làng)

 • Hồ đang xả(12:42 ngày 22-04-2024)

  (A Lưới,Đa RCao,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Đăk Pring,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,Sùng Vui,Tà lơi 3,Nậm Cắn 2,Nậm Mạ 1,Đồng Nai 1,Sông Lô 8B,Suối Trát,Sông Lô 2,H’Chan,Văn Chấn,Đăk Rơ Sa,Ia Grai 3,Đăk Mi 2,Ngòi Xan 1,Nam Long,Srêpốk 3,Ia Puch 3,Phố Cũ,Cốc Đàm,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Mường Kim,Đăk Mi 4,Thoong Gót,ĐăkR’Tih (bậc trên),Sông Chảy 5,Mường Hung,Trà Linh 2,Pờ Hồ,Suối Sập 3,Đa Khai,An Khê,Trung Hồ,Nậm Mức,H’Mun,Suối Chăn 2,Nậm Mô,Bản Hồ,Ia Đrăng 1,Đắk Bla 1,Đa Chomo 2,Vĩnh Hà,Ngòi Xan 2,Tà Lơi 3,Bảo Lâm 3,Chư Prông,Hồ chứa La Hiêng 2,Định Cư,Bắc Cuông,Sông Lô 4,Đắk Nông 2,Ayun Thượng 1A,Nà Tẩu,Pa Ke,Vĩnh Sơn 5,Mường Bang,Đăk Pô Ne,Đại Nga,Đăk Pô Cô,Mường Khương,Sông Bạc,Za Hung,Bắc Mê,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Vĩnh Sơn B,Đakđrinh,Sông Lô 6,Vạn Hồ,Đăk Psi 5,Cẩm Thủy I,Nậm Mu,Khuổi Luông,Đak Pi Hao 1,Huổi Vang,Nho Quế 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà Lơi 2,Hồ Bốn,Đăk Rơ Sa 2,Nậm Chim 2,Ia Đrăng 2,Nậm Lúc,Đa dâng,Nậm Sọi,Sông lô 6,Ia Đrăng 3,Bạch Đằng,Nậm Pung,Nậm Công 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4,Srepok 3),Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(12:42 ngày 22-04-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(12:12 ngày 22-04-2024)

  (Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Bảo Lộc,Đak Psi 2B,Xỏong Con,Lao Chải,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Ia Muer,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Đông 3,Minh Lượng Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Khao Mang Thượng,Phố Cũ,Hòa Bình,Suối Mu,Chiềng Muôn,Nậm Be,Sông Lô 6,Nậm Mu,Tà Làng)

 • Hồ đang xả(12:12 ngày 22-04-2024)

  (A Lưới,Đa RCao,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Đăk Pring,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,Sùng Vui,Tà lơi 3,Nậm Cắn 2,Nậm Mạ 1,Đồng Nai 1,Sông Lô 8B,Suối Trát,Sông Lô 2,H’Chan,Văn Chấn,Đăk Rơ Sa,Ia Grai 3,Đăk Mi 2,Ngòi Xan 1,Nam Long,Srêpốk 3,Ia Puch 3,Phố Cũ,Cốc Đàm,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Mường Kim,Đăk Mi 4,Thoong Gót,ĐăkR’Tih (bậc trên),Sông Chảy 5,Mường Hung,Trà Linh 2,Pờ Hồ,Suối Sập 3,Đa Khai,An Khê,Trung Hồ,Nậm Mức,H’Mun,Suối Chăn 2,Nậm Mô,Bản Hồ,Ia Đrăng 1,Đắk Bla 1,Đa Chomo 2,Vĩnh Hà,Ngòi Xan 2,Tà Lơi 3,Bảo Lâm 3,Chư Prông,Hồ chứa La Hiêng 2,Định Cư,Bắc Cuông,Sông Lô 4,Đắk Nông 2,Ayun Thượng 1A,Nà Tẩu,Pa Ke,Vĩnh Sơn 5,Mường Bang,Đăk Pô Ne,Đại Nga,Đăk Pô Cô,Mường Khương,Sông Bạc,Za Hung,Bắc Mê,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Vĩnh Sơn B,Đakđrinh,Sông Lô 6,Vạn Hồ,Đăk Psi 5,Cẩm Thủy I,Nậm Mu,Khuổi Luông,Đak Pi Hao 1,Huổi Vang,Nho Quế 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà Lơi 2,Hồ Bốn,Đăk Rơ Sa 2,Nậm Chim 2,Ia Đrăng 2,Nậm Lúc,Đa dâng,Nậm Sọi,Sông lô 6,Ia Đrăng 3,Bạch Đằng,Nậm Pung,Nậm Công 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4,Srepok 3),Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(12:12 ngày 22-04-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(11:42 ngày 22-04-2024)

  (Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Bảo Lộc,Đak Psi 2B,Xỏong Con,Lao Chải,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Ia Muer,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Đông 3,Minh Lượng Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Khao Mang Thượng,Phố Cũ,Hòa Bình,Suối Mu,Chiềng Muôn,Nậm Be,Sông Lô 6,Nậm Mu,Tà Làng)

 • Hồ đang xả(11:42 ngày 22-04-2024)

  (A Lưới,Đa RCao,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Đăk Pring,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,Sùng Vui,Tà lơi 3,Nậm Cắn 2,Nậm Mạ 1,Đồng Nai 1,Sông Lô 8B,Suối Trát,Sông Lô 2,H’Chan,Văn Chấn,Đăk Rơ Sa,Ia Grai 3,Đăk Mi 2,Ngòi Xan 1,Nam Long,Srêpốk 3,Ia Puch 3,Phố Cũ,Cốc Đàm,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Mường Kim,Đăk Mi 4,Thoong Gót,ĐăkR’Tih (bậc trên),Sông Chảy 5,Mường Hung,Trà Linh 2,Pờ Hồ,Suối Sập 3,Đa Khai,An Khê,Trung Hồ,Nậm Mức,H’Mun,Suối Chăn 2,Nậm Mô,Bản Hồ,Ia Đrăng 1,Đắk Bla 1,Đa Chomo 2,Vĩnh Hà,Ngòi Xan 2,Tà Lơi 3,Bảo Lâm 3,Chư Prông,Hồ chứa La Hiêng 2,Định Cư,Bắc Cuông,Sông Lô 4,Đắk Nông 2,Ayun Thượng 1A,Nà Tẩu,Pa Ke,Vĩnh Sơn 5,Mường Bang,Đăk Pô Ne,Đại Nga,Đăk Pô Cô,Mường Khương,Sông Bạc,Za Hung,Bắc Mê,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Vĩnh Sơn B,Đakđrinh,Sông Lô 6,Vạn Hồ,Đăk Psi 5,Cẩm Thủy I,Nậm Mu,Khuổi Luông,Đak Pi Hao 1,Huổi Vang,Nho Quế 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà Lơi 2,Hồ Bốn,Đăk Rơ Sa 2,Nậm Chim 2,Ia Đrăng 2,Nậm Lúc,Đa dâng,Nậm Sọi,Sông lô 6,Ia Đrăng 3,Bạch Đằng,Nậm Pung,Nậm Công 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4,Srepok 3),Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(11:42 ngày 22-04-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(11:12 ngày 22-04-2024)

  (Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Bảo Lộc,Đak Psi 2B,Xỏong Con,Lao Chải,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Ia Muer,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Đông 3,Minh Lượng Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Khao Mang Thượng,Phố Cũ,Hòa Bình,Suối Mu,Chiềng Muôn,Nậm Be,Sông Lô 6,Nậm Mu,Tà Làng)

 • Hồ đang xả(11:12 ngày 22-04-2024)

  (A Lưới,Đa RCao,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Đăk Pring,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,Sùng Vui,Tà lơi 3,Nậm Cắn 2,Nậm Mạ 1,Đồng Nai 1,Sông Lô 8B,Suối Trát,Sông Lô 2,H’Chan,Văn Chấn,Đăk Rơ Sa,Ia Grai 3,Đăk Mi 2,Ngòi Xan 1,Nam Long,Srêpốk 3,Ia Puch 3,Phố Cũ,Cốc Đàm,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Mường Kim,Đăk Mi 4,Thoong Gót,ĐăkR’Tih (bậc trên),Sông Chảy 5,Mường Hung,Trà Linh 2,Pờ Hồ,Suối Sập 3,Đa Khai,An Khê,Trung Hồ,Nậm Mức,H’Mun,Suối Chăn 2,Nậm Mô,Bản Hồ,Ia Đrăng 1,Đắk Bla 1,Đa Chomo 2,Vĩnh Hà,Ngòi Xan 2,Tà Lơi 3,Bảo Lâm 3,Chư Prông,Hồ chứa La Hiêng 2,Định Cư,Bắc Cuông,Sông Lô 4,Đắk Nông 2,Ayun Thượng 1A,Nà Tẩu,Pa Ke,Vĩnh Sơn 5,Mường Bang,Đăk Pô Ne,Đại Nga,Đăk Pô Cô,Mường Khương,Sông Bạc,Za Hung,Bắc Mê,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Vĩnh Sơn B,Đakđrinh,Sông Lô 6,Vạn Hồ,Đăk Psi 5,Cẩm Thủy I,Nậm Mu,Khuổi Luông,Đak Pi Hao 1,Huổi Vang,Nho Quế 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà Lơi 2,Hồ Bốn,Đăk Rơ Sa 2,Nậm Chim 2,Ia Đrăng 2,Nậm Lúc,Đa dâng,Nậm Sọi,Sông lô 6,Ia Đrăng 3,Bạch Đằng,Nậm Pung,Nậm Công 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4,Srepok 3),Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(11:12 ngày 22-04-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin