16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Sự kiện thiên tai xảy ra(05:23 ngày 26-05-2022)

  Mưa lớn(105.555499,21.72563)

 • Hồ vượt mức(05:23 ngày 26-05-2022)

  (Ia Grai 2,Bảo Lộc,Minh Lương,Minh Lương Thượng,Khao Mang Thượng,Đăk Ter 1,Nậm Xây Nọi 2,Định Cư,Suối Chăn 2,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Suối Mu,Hòa Bình,Tà Lơi 2,Minh Lượng Thượng,Nho Quế 1,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 6,Hua Chăng 2,Nà Tẩu,Nậm Công 5,Trung Hồ,Đăk Rung,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Nậm Cắt,Nậm Khắt,ĐakSrông3A,Cốc San,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Nậm Pung,Nậm Be,Bảo Lâm 3,Nậm Bôn,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Sùng Vui,Sông Bung 6,Nậm Toóng,Pờ Hồ,Sông Côn 2 b2,Suối Sập 3,Nậm Công 4,Nậm Công 3,Sông Miện,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 6,Nậm Sọi,Nậm Na 2,Vạn Hồ,Nậm Mu,Sông Lô 4,Ngòi Xan 1)

 • Hồ đang xả(05:23 ngày 26-05-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh),Thanh Hóa(Trung Sơn),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Đắc Lắk(Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(05:23 ngày 26-05-2022)

  Chợ Chã-Cầu(BĐ1),Xà Là-Mã(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ1),Phúc Lộc Phương-Cầu(BĐ2),Đáp Cầu-Cầu(BĐ2)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(04:53 ngày 26-05-2022)

  Mưa lớn(105.555499,21.72563)

 • Mực nước(04:53 ngày 26-05-2022)

  Chợ Chã-Cầu(BĐ1),Xà Là-Mã(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ1),Phúc Lộc Phương-Cầu(BĐ2),Đáp Cầu-Cầu(BĐ2)

 • Hồ đang xả(04:53 ngày 26-05-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh),Thanh Hóa(Trung Sơn),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Đắc Lắk(Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Hồ vượt mức(04:53 ngày 26-05-2022)

  (Ia Grai 2,Bảo Lộc,Minh Lương,Minh Lương Thượng,Khao Mang Thượng,Đăk Ter 1,Nậm Xây Nọi 2,Định Cư,Suối Chăn 2,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Suối Mu,Hòa Bình,Tà Lơi 2,Minh Lượng Thượng,Nho Quế 1,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 6,Hua Chăng 2,Nà Tẩu,Nậm Công 5,Trung Hồ,Đăk Rung,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Nậm Cắt,Nậm Khắt,ĐakSrông3A,Cốc San,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Nậm Bôn,Nậm Pung,Nậm Be,Bảo Lâm 3,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Sùng Vui,Sông Bung 6,Nậm Toóng,Pờ Hồ,Sông Côn 2 b2,Suối Sập 3,Nậm Công 4,Nậm Công 3,Sông Miện,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 6,Nậm Sọi,Nậm Na 2,Nậm Mu,Vạn Hồ,Sông Lô 4,Ngòi Xan 1)

 • Hồ vượt mức(04:23 ngày 26-05-2022)

  (Bảo Lộc,Minh Lương,Ia Grai 2,Minh Lương Thượng,Khao Mang Thượng,Đăk Ter 1,Nậm Xây Nọi 2,Định Cư,Suối Chăn 2,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Suối Mu,Hòa Bình,Tà Lơi 2,Minh Lượng Thượng,Nho Quế 1,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 6,Hua Chăng 2,Nà Tẩu,Trung Hồ,Nậm Công 5,Đăk Rung,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Nậm Cắt,Nậm Khắt,ĐakSrông3A,Cốc San,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Nậm Bôn,Nậm Pung,Nậm Be,Bảo Lâm 3,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Sùng Vui,Sông Bung 6,Nậm Toóng,Pờ Hồ,Sông Côn 2 b2,Suối Sập 3,Nậm Công 4,Nậm Công 3,Sông Miện,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 6,Nậm Sọi,Nậm Na 2,Nậm Mu,Vạn Hồ,Sông Lô 4,Ngòi Xan 1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(04:23 ngày 26-05-2022)

  Mưa lớn(105.555499,21.72563)

 • Mực nước(04:23 ngày 26-05-2022)

  Chợ Chã-Cầu(BĐ1),Xà Là-Mã(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ1),Phúc Lộc Phương-Cầu(BĐ2),Đáp Cầu-Cầu(BĐ2)

 • Hồ đang xả(04:23 ngày 26-05-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh),Thanh Hóa(Trung Sơn),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Đắc Lắk(Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(03:53 ngày 26-05-2022)

  Mưa lớn(105.555499,21.72563)

 • Hồ vượt mức(03:53 ngày 26-05-2022)

  (Bảo Lộc,Minh Lương,Ia Grai 2,Minh Lương Thượng,Khao Mang Thượng,Đăk Ter 1,Nậm Xây Nọi 2,Định Cư,Suối Chăn 2,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Suối Mu,Hòa Bình,Tà Lơi 2,Minh Lượng Thượng,Nho Quế 1,Mường Kim,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 6,Hua Chăng 2,Nà Tẩu,Trung Hồ,Nậm Công 5,Đăk Rung,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Nậm Cắt,Nậm Khắt,ĐakSrông3A,Cốc San,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Nậm Bôn,Nậm Pung,Nậm Be,Bảo Lâm 3,Chư Prông,Nậm Khoá 3,Sùng Vui,Sông Bung 6,Tà lơi 3,Nậm Toóng,Pờ Hồ,Sông Côn 2 b2,Suối Sập 3,Nậm Công 4,Nậm Công 3,Sông Miện,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 6,Nậm Sọi,Vạn Hồ,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4,Ngòi Xan 1)

 • Hồ đang xả(03:53 ngày 26-05-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh),Thanh Hóa(Trung Sơn),Quảng Nam(Sông Tranh 2),Đắc Lắk(Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(03:53 ngày 26-05-2022)

  Chợ Chã-Cầu(BĐ1),Xà Là-Mã(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ1),Phúc Lộc Phương-Cầu(BĐ2),Đáp Cầu-Cầu(BĐ2)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin