16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(18:12 ngày 07-02-2023)

  (Ia H'Rung,Nậm Mu,Suối Sập 3,Minh Lượng Thượng,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Ia Púch 3,Đăk Rung,Quảng Tín,Sông Lô 6,Bảo Lộc,Nho Quế 2,Nậm Tha 5,Chiềng Muôn,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Sông Chảy 5,Ia Grai 1,Ngòi Xan 1,Tà Niết,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Đăk Ter 1,Ia Đrăng 1,Đasiat,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(18:12 ngày 07-02-2023)

  Phú Yên(Sông Hinh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(18:12 ngày 07-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(18:12 ngày 07-02-2023)

  Quảng Ninh(1)

 • Hồ vượt mức(17:43 ngày 07-02-2023)

  (Ia H'Rung,Nậm Mu,Suối Sập 3,Minh Lượng Thượng,Quảng Tín,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Ia Púch 3,Đăk Rung,Sông Lô 6,Bảo Lộc,Nho Quế 2,Nậm Tha 5,Chiềng Muôn,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Sông Chảy 5,Ia Grai 1,Ngòi Xan 1,Tà Niết,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Đăk Ter 1,Ia Đrăng 1,Đasiat,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(17:43 ngày 07-02-2023)

  Phú Yên(Sông Hinh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(17:43 ngày 07-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(17:43 ngày 07-02-2023)

  Quảng Ninh(1)

 • Hồ vượt mức(17:13 ngày 07-02-2023)

  (Ia H'Rung,Nậm Mu,Đăk Rung,Sông Chảy 5,Suối Sập 3,Minh Lượng Thượng,Quảng Tín,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Nậm Tha 5,Chiềng Muôn,Ia Púch 3,Ia Grai 1,Sông Lô 6,Bảo Lộc,Nho Quế 2,Tà Niết,Đăk Srông 2,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Ngòi Xan 1,Xỏong Con,Đăk Ter 1,Ia Đrăng 1,Đasiat,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(17:13 ngày 07-02-2023)

  Phú Yên(Sông Hinh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(17:13 ngày 07-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(17:13 ngày 07-02-2023)

  Quảng Ninh(1)

 • Hồ vượt mức(16:44 ngày 07-02-2023)

  (Ia H'Rung,Nậm Mu,Sông Chảy 5,Nậm Cắt,Ia Púch 3,Đăk Rung,Suối Sập 3,Minh Lượng Thượng,Quảng Tín,Nậm Công 3,Ia Grai 1,Tà Niết,Đăk Srông 2,Nậm Tha 5,Chiềng Muôn,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Ngòi Xan 1,Sông Lô 6,Bảo Lộc,Nho Quế 2,Xỏong Con,Đăk Ter 1,Ia Đrăng 1,Đasiat,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Mực nước(16:44 ngày 07-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Hồ đang xả(16:44 ngày 07-02-2023)

  Phú Yên(Sông Hinh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mưa trên 100mm(16:44 ngày 07-02-2023)

  Quảng Ninh(1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin