12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(06:40 ngày 24-03-2023)

  (Suối Mu,Chiềng Muôn,Nậm Đông 3,Hòa Bình,Đasiat,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Lao Chải,Xỏong Con,Bảo Lộc,Ia Muer,Đăk Srông 2A,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Be,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Chư Prông,Xím Vàng,Đắk Lô,Tà Làng,Khao Mang Thượng,Nậm Nhùn 1,Minh Lượng Thượng,Ia H'Rung,Nậm Tha 5,Nậm Bôn)

 • Hồ đang xả(06:40 ngày 24-03-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(06:40 ngày 24-03-2023)

  Mưa đá(108.549155,12.096379)

 • Hồ đang xả(06:10 ngày 24-03-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Hồ vượt mức(06:10 ngày 24-03-2023)

  (Suối Mu,Chiềng Muôn,Nậm Đông 3,Hòa Bình,Đasiat,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Lao Chải,Xỏong Con,Bảo Lộc,Ia Muer,Đăk Srông 2A,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Be,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Chư Prông,Xím Vàng,Đắk Lô,Tà Làng,Minh Lượng Thượng,Khao Mang Thượng,Nậm Nhùn 1,Ia H'Rung,Nậm Tha 5,Nậm Bôn)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(06:10 ngày 24-03-2023)

  Mưa đá(108.549155,12.096379)

 • Hồ vượt mức(05:40 ngày 24-03-2023)

  (Suối Mu,Chiềng Muôn,Nậm Đông 3,Hòa Bình,Đasiat,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Lao Chải,Xỏong Con,Bảo Lộc,Ia Muer,Đăk Srông 2A,Đắk Lô,Khao Mang Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Be,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Chư Prông,Xím Vàng,Tà Làng,Minh Lượng Thượng,Nậm Nhùn 1,Ia H'Rung,Nậm Tha 5,Nậm Bôn)

 • Hồ đang xả(05:40 ngày 24-03-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Gia Lai(An Khê),Đắc Lắk(Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(05:40 ngày 24-03-2023)

  Mưa đá(108.549155,12.096379)

 • Hồ vượt mức(05:10 ngày 24-03-2023)

  (Suối Mu,Chiềng Muôn,Nậm Đông 3,Hòa Bình,Đasiat,Ia Grai 1,Ia Púch 3,Lao Chải,Xỏong Con,Bảo Lộc,Ia Muer,Đăk Srông 2A,Khao Mang Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Be,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Nậm Nhùn 1,Chư Prông,Xím Vàng,Đắk Lô,Tà Làng,Minh Lượng Thượng,Ia H'Rung,Nậm Tha 5,Nậm Bôn)

 • Hồ đang xả(05:10 ngày 24-03-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Gia Lai(An Khê),Đắc Lắk(Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(05:10 ngày 24-03-2023)

  Mưa đá(108.549155,12.096379)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin