16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(14:14 ngày 30-11-2023)

  (Chiềng Muôn,Nậm Tha 5,Đắk Lô,Nậm Be,Nậm Mu,Minh Lượng Thượng,ĐakSrông3A,A ROÀNG,Đasiat,Đăk Srông 2A,Ia H'Rung,Đak Glun,Sông Bung 6,Suối Mu,Ia Grai 2,Sông Lô 6,Xỏong Con,Ia Púch 3,Hạ Rào Quán,Khao Mang Thượng,Sông Giang 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chư Prông,Đăk Pring,Ia Muer,Ry Ninh 2,Lao Chải,Sông Côn 2 b2,Hòa Bình,Ia Đrăng 1,Nậm Bôn,Tà Làng,Ia Grai 1,Bảo Lộc,Đak Psi 2B,Đăk Psi 5,Xím Vàng,Nậm Đông 3),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(14:14 ngày 30-11-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh),(Đắk Nông 2,Đăk Pô Ne,Nho Quế 2,Huổi Vang,Đăk Mi 2,Nậm Nhùn 1,Đa Siat,Đak Pi Hao 1,Đa dâng,Sông Lô 8B,Sông Lô 4,Sơn Trà 1C,Sông Tranh 4,Trung Hồ,H’Mun,Đăk Mi 4a,Tà Cọ,Nậm Mu,Đồng Nai 1,Nậm Cắn 2,Ia Grai 3,Nước Xáng,Thượng Sơn Tây,A Vương,Sông Bung 4,Hàm Thuận,Thượng Kon Tum,Bắc Mê,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nậm Công 3,Sông Tranh 2,Trà Linh 2,Ia Đrăng 2,Bản Hồ,Bạch Đằng,Ayun Thượng 1A,Vĩnh Sơn 5,Suối Sập 3,Đăk Mi 4,Định Cư,Đăk Pô Ne 2,Sơn Tây,Nà Tẩu,Sông Hinh,A Lưới,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Sùng Vui,Tà lơi 3,Đăk Pô Cô,Hạ Sông Pha 2,Pa Ke,Nho Quế 1,Tà Lơi 2,Nậm Mô,Đắk Bla 1,Hồ Bốn,Hồ chứa La Hiêng 2,Ayun Trung,Phố Cũ,Đại Ninh,Đăk Mi 4A,Đăk Re,Đakđrinh,Đăk Lây,Mường Khương,An Khê,Đại Nga,Za Hung,Vĩnh Sơn A,Đăk Pring,Nậm Sọi,H’Chan,Mường Bang,Nậm Mức,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Ngòi Xan 2,Sông Bung 4A,Vạn Hồ,Lao Chải,Suối Trát,Ea Drăng 2,Văn Chấn,Sông Chảy 5,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Rung 1,Mường Hung,Ngòi Xan 1,Ia Đrăng 3,Cẩm Thủy I,Nậm Pung,Sông Lô 8A,Khuổi Luông,Mường Kim,Nậm Mạ 1,Suối Chăn 2,Tà Lơi 3,Đăk Psi 5,Pờ Hồ,Nậm Công 4),Thừa Thiên Huế(Hương Điền,Bình Điền,A Lưới),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Hà Tĩnh(Hố Hô),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(14:14 ngày 30-11-2023)

  Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ3),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(14:14 ngày 30-11-2023)

  Quảng Nam(2), Phú Yên(2), Đắk Lắk(1)

 • Hồ vượt mức(13:45 ngày 30-11-2023)

  (Chiềng Muôn,Nậm Tha 5,Đắk Lô,Minh Lượng Thượng,Nậm Be,Nậm Mu,ĐakSrông3A,A ROÀNG,Đasiat,Ia H'Rung,Đăk Srông 2A,Đak Glun,Sông Bung 6,Suối Mu,Sông Lô 6,Ia Grai 2,Xỏong Con,Ia Púch 3,Hạ Rào Quán,Khao Mang Thượng,Sông Giang 2,Chư Prông,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Pring,Ia Muer,Ry Ninh 2,Lao Chải,Sông Côn 2 b2,Hòa Bình,Ia Đrăng 1,Nậm Bôn,Tà Làng,Đăk Psi 5,Ia Grai 1,Bảo Lộc,Đak Psi 2B,Xím Vàng,Nậm Đông 3),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(13:45 ngày 30-11-2023)

  (Đắk Nông 2,Đăk Pô Ne,Nho Quế 2,Nậm Nhùn 1,Đa Siat,Đak Pi Hao 1,Huổi Vang,Đa dâng,Sông Lô 8B,Đăk Mi 2,Sơn Trà 1C,Sông Tranh 4,Sông Lô 4,Trung Hồ,H’Mun,Đồng Nai 1,Nước Xáng,Thượng Sơn Tây,Nậm Cắn 2,Ia Grai 3,Thượng Kon Tum,Bắc Mê,Đăk Mi 4a,Tà Cọ,Nậm Mu,Hàm Thuận,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nậm Công 3,A Vương,Sông Bung 4,Sông Tranh 2,Trà Linh 2,Ia Đrăng 2,Bản Hồ,Bạch Đằng,Ayun Thượng 1A,Vĩnh Sơn 5,Đăk Mi 4,Suối Sập 3,Nà Tẩu,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Sông Hinh,Sơn Tây,A Lưới,Định Cư,Đăk Pô Ne 2,Sùng Vui,Tà lơi 3,Đăk Pô Cô,Pa Ke,Hạ Sông Pha 2,Nho Quế 1,Tà Lơi 2,Nậm Mô,Đắk Bla 1,Hồ Bốn,Hồ chứa La Hiêng 2,Ayun Trung,Đăk Re,Đăk Mi 4A,Phố Cũ,Đại Ninh,Đăk Lây,Mường Khương,Đakđrinh,Đăk Pring,Nậm Sọi,Mường Bang,H’Chan,Đại Nga,Za Hung,Vĩnh Sơn A,Sông Bung 4A,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Nậm Mức,Ngòi Xan 2,Vạn Hồ,Lao Chải,Suối Trát,Ea Drăng 2,An Khê,Sông Chảy 5,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Rung 1,Mường Hung,Ngòi Xan 1,Ia Đrăng 3,Cẩm Thủy I,Nậm Pung,Sông Lô 8A,Khuổi Luông,Nậm Mạ 1,Mường Kim,Suối Chăn 2,Đăk Psi 5,Tà Lơi 3,Pờ Hồ,Nậm Công 4),Thừa Thiên Huế(Bình Điền,Hương Điền,A Lưới),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,Sông Tranh 2,A Vương),Hà Tĩnh(Hố Hô),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mưa trên 100mm(13:45 ngày 30-11-2023)

  Phú Yên(2), Đắk Lắk(1), Quảng Nam(1)

 • Mực nước(13:45 ngày 30-11-2023)

  Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ3),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(13:13 ngày 30-11-2023)

  (Nậm Tha 5,Chiềng Muôn,Đắk Lô,Minh Lượng Thượng,Nậm Be,ĐakSrông3A,Nậm Mu,A ROÀNG,Đasiat,Ia H'Rung,Đak Glun,Sông Bung 6,Đăk Srông 2A,Suối Mu,Ia Grai 2,Sông Lô 6,Ia Púch 3,Xỏong Con,Hạ Rào Quán,Khao Mang Thượng,Chư Prông,Sông Giang 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Pring,Ia Muer,Ry Ninh 2,Sông Côn 2 b2,Lao Chải,Hòa Bình,Ia Đrăng 1,Nậm Bôn,Tà Làng,Đăk Psi 5,Ia Grai 1,Bảo Lộc,Đak Psi 2B,Xím Vàng,Nậm Đông 3),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(13:13 ngày 30-11-2023)

  Đồ Nghi-Bạch Đằng(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ3),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ đang xả(13:13 ngày 30-11-2023)

  (Nậm Nhùn 1,Đa Siat,Đak Pi Hao 1,Huổi Vang,Đa dâng,Sông Lô 4,Sông Lô 8B,Trung Hồ,Sông Tranh 4,Đăk Mi 2,Sơn Trà 1C,H’Mun,Đồng Nai 1,Thượng Kon Tum,Bắc Mê,Đăk Mi 4a,Tà Cọ,Nậm Cắn 2,Ia Grai 3,Hàm Thuận,Nậm Công 3,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Sông Bung 4,Nậm Mu,Sông Tranh 2,Ia Đrăng 2,Trà Linh 2,Bản Hồ,Vĩnh Sơn 5,Bạch Đằng,Ayun Thượng 1A,Đăk Mi 4,Suối Sập 3,Sông Hinh,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Nà Tẩu,Sơn Tây,Sùng Vui,A Lưới,Tà lơi 3,Định Cư,Đắk Nông 2,Đăk Pô Ne 2,Pa Ke,Đăk Pô Cô,Tà Lơi 2,Nho Quế 1,Đắk Bla 1,Sông Chừng (sông con 2),Hồ Bốn,Đăk Pô Ne,Hạ Sông Pha 2,Nậm Mô,Hồ chứa La Hiêng 2,Ayun Trung,Đăk Mi 4A,Đăk Re,Phố Cũ,Đăk Lây,Mường Khương,Đakđrinh,Đăk Pring,Nậm Sọi,H’Chan,Đại Nga,Vĩnh Sơn A,Mường Bang,Za Hung,Sông Bung 4A,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Nậm Mức,Ngòi Xan 2,Vạn Hồ,Suối Trát,Ea Drăng 2,An Khê,Lao Chải,Văn Chấn,Sông Chảy 5,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Rung 1,Mường Hung,Ngòi Xan 1,Ia Đrăng 3,Cẩm Thủy I,Nậm Pung,Sông Lô 8A,Khuổi Luông,Mường Kim,Nậm Mạ 1,Suối Chăn 2,Đăk Psi 5,Tà Lơi 3,Pờ Hồ,Nậm Công 4),Thừa Thiên Huế(Bình Điền,Hương Điền,A Lưới),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,Sông Tranh 2,A Vương),Hà Tĩnh(Hố Hô),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mưa trên 100mm(13:13 ngày 30-11-2023)

  Phú Yên(2), Đắk Lắk(1), Quảng Nam(1)

 • Hồ vượt mức(12:43 ngày 30-11-2023)

  (Nậm Tha 5,Chiềng Muôn,Đắk Lô,Nậm Mu,Nậm Be,A ROÀNG,Minh Lượng Thượng,Ia H'Rung,ĐakSrông3A,Đak Glun,Đasiat,Sông Bung 6,Ia Grai 2,Suối Mu,Đăk Srông 2A,Xỏong Con,Sông Lô 6,Hạ Rào Quán,Ia Púch 3,Khao Mang Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chư Prông,Đăk Pring,Sông Giang 2,Ia Muer,Ry Ninh 2,Đăk Srông 2,Lao Chải,Sông Côn 2 b2,Hòa Bình,Ia Đrăng 1,Nậm Bôn,Tà Làng,Đăk Psi 5,Ia Grai 1,Bảo Lộc,Đak Psi 2B,Xím Vàng,Nậm Đông 3),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(12:42 ngày 30-11-2023)

  (Nậm Nhùn 1,Đa Siat,Huổi Vang,Trung Hồ,Đak Pi Hao 1,Đa dâng,Thượng Kon Tum,Bắc Mê,Sông Tranh 4,Đăk Mi 2,Tà Cọ,Sông Lô 8B,H’Mun,Nậm Cắn 2,Đăk Mi 4a,Nậm Mu,Sông Lô 2,Sơn Trà 1C,Đồng Nai 1,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Hàm Thuận,Trà Linh 2,Sông Tranh 2,Ia Grai 3,Bản Hồ,Vĩnh Sơn 5,Nậm Công 3,Sông Bung 4,Ia Đrăng 2,Ayun Thượng 1A,Bạch Đằng,Suối Sập 3,Đa Khai,Sông Hinh,Đăk Mi 4,Sông Lô 4,ĐăkR’Tih (bậc dưới),A Lưới,Đắk Nông 2,Định Cư,Đăk Pô Cô,Tà Lơi 2,Nà Tẩu,Hạ Sông Pha 2,Đăk Pô Ne,Sùng Vui,Đăk Pô Ne 2,Tà lơi 3,Pa Ke,Sông Chừng (sông con 2),Nho Quế 1,Hồ Bốn,Nậm Mô,Đăk Mi 4A,Ayun Trung,Đắk Bla 1,Hồ chứa La Hiêng 2,Mường Khương,Đakđrinh,Đăk Re,Phố Cũ,Đăk Lây,Nậm Sọi,Đăk Pring,Mường Bang,Vĩnh Sơn A,Đại Nga,Za Hung,Nậm Mức,Ngòi Xan 2,H’Chan,Sông Bung 4A,Vạn Hồ,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Suối Trát,Ea Drăng 2,An Khê,Văn Chấn,Sông Chảy 5,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Rung 1,Mường Hung,Ngòi Xan 1,Ia Đrăng 3,Cẩm Thủy I,Nậm Pung,Sông Lô 8A,Khuổi Luông,Mường Kim,Nậm Mạ 1,Suối Chăn 2,Đăk Psi 5,Tà Lơi 3,Pờ Hồ,Nậm Công 4),Thừa Thiên Huế(Bình Điền,Hương Điền,A Lưới),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,Sông Tranh 2,A Vương),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Hà Tĩnh(Hố Hô),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(12:42 ngày 30-11-2023)

  Đồ Nghi-Bạch Đằng(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ3),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Mưa trên 100mm(12:42 ngày 30-11-2023)

  Phú Yên(2), Đắk Lắk(1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin